De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

De Arbeidersvrouw

Vrouwen zorgen voor een proper huishouden, een nette opvoeding van de kinderen en een warm nest voor de man. Een socialist is nog geen feminist.   

De eerste socialistische leiders trokken zich het lot aan van werkende vrouwen. Die moeten zo hard werken en onder zulke slechte omstandigheden dat ze het niet lang vol kunnen houden. De socialisten willen af van de vrouwenarbeid en van de kinderarbeid, mannen moeten meer gaan verdienen. Mannen moeten ook  stemrecht krijgen, een fatsoenlijk loon, goede arbeidsomstandigheden, vrije tijd. Nette arbeidersvrouwen hoeven niet buitenshuis te werken. Dat doen de dames waar ze schoonmaken ook niet. Ze gaan naar de huishoudschool, waar ze leren over het gezin als hoeksteen. Met een hygiënische, mooie keuken, tafelmanieren, zelfgemaakte kinderkleren, een encyclopedie in de kast en geen drank. Rond de eeuwwisseling wordt het feminisme een kracht van betekenis. De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht wordt opgericht. Aletta Jacobs neemt het voortouw. De neo-malthusiaanse bond bestrijdt de armoede door gezinsplanning, met voorbehoedmiddelen. Na de oorlog komen er een Vrouwenvakbond, VOS-cusussen en moedermavo’s. Wie kent er tegenwoordig nog een vrouw die niet buitenshuis werkt?

Gerelateerde Fragmenten

gloeilamp

Philipsmeisjes

Op zoek naar goedkope arbeidskrachten zocht Philips gezinnen met minstens vier dochters.

Doemeevrouwen

De Vrouwenbond

Ook binnen de vakbeweging moesten de rechten van vrouwen bevochten worden.

wortelen

Wortelen

Buitenshuis werken was er vaak niet bij voor vrouwen, maar dan was er altijd nog thuiswerk.

Gerelateerde Artikelen

haagsekookschool vp

De Spinazieacademie

Lange tijd was de huishoudschool de enig mogelijke opleiding voor vrouwen uit arbeidersmilieus. De eerste stond in Den Haag.

neeltje lokerse vp

Neeltje Lokerse

Dienstbode Neeltje Lokerse raakt ongewenst zwanger. De vader erkent het kind niet, Neeltje laat het er niet bij zitten.

moedergezin vp

Een vrouw hoort thuis.

Mannen verdienen het brood buitenshuis, en de vrouw houdt het gezin op orde. Dat was lange tijd het ideaal in alle gezindten.

hvdmey vp

Mevrouw de journalist

Partijloos, zoals een journalist betaamt. Maar toch een boegbeeld van de arbeidersbeweging. Henriƫtte van der Mey, de eerste journaliste.

kleefstra vp

Geertje Kleefstra

Geertje Kleefstra was een van de weinige vrouwen die het woord voerden bij socialistische bijeenkomsten.

mathildewibaut vp

Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom

Mathilde Wibaut streed voor gelijke rechten op ieder terrein

chuygens

De rooie freule

De eerste vrouw in het SDAP-bestuur schreef sleutelromans, en kwam tragisch aan haar einde.

Vrouwenstaking

Vrouwenstaking in Almelo

In 1978 staken Turkse vrouwen in Nederland voor het eerst tegen erbarmelijke arbeidsomstandigheden.

wibautvp

Liefde als drijfveer

In 1932 pleitte het echtpaar Wibaut voor een proefhuwelijk waarin partners aan elkaar konden wennen. Niet iedereen zag hier heil in.

eiske vp

De rode geranium

Eiske ten Bosch was de eerste vrouw die wethouder werd voor de SDAP. Ondanks een druk gezin en een gevangenisstraf.

gelijk loon vp

Gelijk loon voor gelijk werk

Hoewel de wet het verbiedt, krijgen vrouwen meestal minder betaald dan hun mannelijke collega's.