De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

Afleveringen

affiches

De Fabriek

Eind 19e eeuw bereikt de industrialisatie Nederland. Steeds meer mensen trekken naar de plaatsen waar fabrieken gebouwd worden, waar werk te vinden is.
affiches

De Staking

Arbeiders hebben niet veel wapens. Maar de bazen hebben hun werkkracht nodig. Dat maakt staken vaak tot een effectief drukmiddel.
affiches

De Revolutie

Arbeiders schreeuwen om veranderingen. Maar hoe bereik je je doel? Via het parlement, of door gewapende strijd?
affiches

De Ideale Arbeider

De arbeidersbeweging is ook een beschavingsbeweging. Het socialisme wil arbeiders van rauwe, ongelikte zuiplappen in nette volwaardige burgers veranderen.
affiches

De Arbeidersomroep

Arbeiders hebben hun eigen media, in het verzuilde Nederland. Kranten, tijdschriften, en natuurlijk een omroep: De VARA.
affiche oorlog

De Oorlog

Socialisten zijn tegen oorlog, en voor internationale solidariteit. Als de nazi's Nederland binnenvallen heerst er dan ook grote verwarring.
affiches

Rood en Oranje

De eerste socialisten streden tegen het Koningshuis. Na de oorlog hielden PvdA-premiers Oranje juist in het zadel. Wat is er veranderd?
affiches

De Arbeidersvrouw

De arbeidersbeweging vocht rond 1900 tegen vrouwenarbeid. Nu is het heel anders. Het is een lange weg van huishoudschool tot economische zelfstandigheid
affiches

Drees en Den Uyl

Na de oorlog groeit de welvaart onder PvdA-premier Drees. Zijn opvolger Den Uyl wil leuke dingen voor linkse mensen, maar de economie zit tegen.
affiches

De Nieuwe Arbeider

Robotisering, outsourcing, ZZP-ers,, MOE-landers, flexibilisering, lagelonenlanden... de nieuwe arbeider ontmoet nieuwe uitdagingen.