De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

Achtergrond

achvadervp

Drinkende arbeiders denken niet

Socialisten zagen in geheelonthouding een manier om het welzijn van de arbeiders te verbeteren.

zamenhof2vp

Esperanto

Het ideaal van een makkelijk te leren taal voor alle volken sprak aan. Want zo zouden verschillen tussen mensen opgeheven kunnen worden.

volkstuinvp

De Floralia

Eind negentiende eeuw werd er gezocht naar rustiger vermaak voor de arbeider dan kermisbezoek. Het kweken van plantjes gold als goed alternatief .

roodebiosvp

Gerhard Rijnders

Gerhard Rijnders stichtte de Rapaille Partij, publiceerde anarchistische propaganda en richtte de Roode Bilbiotheek en de Roode Bioscoop op.

jaapvdmvp

Jaap van de Merwe

Jaap van de Merwe bracht de socialistische boodschap via maatschappijkritische cabaretprogramma’s aan de man.

woningimkevp

Imke Klaver

Imke Klaver was een gewone man uit Friesland die als veenarbeider werkte en zich mateloos inzette voor de socialistische zaak.

roodeautovp

Jef Last en zijn Roode Auto

Jef Last reed met zijn Roode Auto, die hij de Pieter Jelles noemde, rond door Nederland om educatieve films te vertonen aan arbeiders.

klaasrisvp

Klaas Ris

Klaas Ris had een talent voor publiek vertoon, en het rumoer wat hij altijd veroorzaakte droeg bij aan de faam van de Amsterdamse SDB

betondorpvp

Betondorp

Na de Eerste Wereldoorlog kampt Amsterdam met woningnood. Het stadsbestuur bouwt een wijk vol arbeiderswoningen, maar wel goedkoop!

wibautvp

Liefde als drijfveer

In 1932 pleitte het echtpaar Wibaut voor een proefhuwelijk waarin partners aan elkaar konden wennen. Niet iedereen zag hier heil in.

volksparkvp

Volkspark Amsterdam

Vanaf 1885 kwam de SDB in AMsterdam bijeen in het Volkspark. Evenementen met 8000 aanwezigen waren eerder regel dan uitzondering.

wettiggezagvp

Steun het wettig gezag

De socialistische beweging werd al vroeg als gevaar voor de openbare orde gezien. Maar er zijn nauwelijks gevallen bekend van gewelddadige acties in Nederland.

palingtrekkenvp

Het palingoproer

Toen de politie in 1885 een wedstrijdje palingtrekken wilde verbieden, ontstond er ophef en raakte een agent gewond. Een tweedaags slagveld was het gevolg.

damoproervp

Oproer op de Dam

In het jaar 1848 ging er een golf van protesten door Europa. Ook in Amsterdam gonsde het, in maart kwam het tot een uitbarsting.

troelstravp

Oorlog aan de oorlog!

Echte socialisten waren in principe pacifistisch. Aan de vooravond de Eerste Wereldoorlog liet voorman Troelstra dat principe echter varen.

morgenroodvp

Morgenrood

Socialistische organisaties maakten veelvuldig gebruik van beeldspraak en symbolen, niet alleen om hun boodschap over te brengen, maar ook om emoties op te wekken.