De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

Tegen alle Willems

Paleis op de Dam, Amsterdam

Van Van Ommeren tot Oppenheimer

In 1885 werd Bart van Ommeren gearresteerd omdat hij een plakkaat had aangeplakt waarin Koning Willem III afstand deed van de troon. Het pamflet, dat de indruk wekte een officiële proclamatie te zijn, verwoordde de spijt van de vorst over alles wat hij zijn volk had aangedaan. Van Ommeren kreeg een jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis, en werd daarmee een van de eerste socialisten die strafrechtelijk is veroordeeld. Van Ommeren was lid van de Sociaal Democratische Bond en secretaris van de Amsterdamse afdeling van de Bond voor Algemeen Kiesrecht. Honderdveertig jaar na Van Ommeren tekende cartoonist Ruben L. Oppenheimer een antimonarchistische prent, om uiting te geven aan zijn republikeinse overtuiging en ook een beetje om Van Ommeren te gedenken.

Erik praat met Oppenheimer en met historicus Dennis Bos.