De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

De Vrouwenbond

Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden

Vrouwen vooruit

In 1948 werd de Vrouwenbond NVV opgericht door en voor huisvrouwen, moeders van (vaak grote) gezinnen die er behoefte aan hadden elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Een bond voor mensen die niet in een traditionele arbeidsverhouding werkten was een unicum. De Vrouwenbond droeg bij aan stakingsacties, inzamelingen van geld voor sanatoria, en ledenwerfacties voor het NVV. Ook de landdagen waren beroemd, dagen waarop duizenden vrouwen bij elkaar kwamen en waar stevige kritiek op de overheid werd gegeven. De Vrouwenbond was medeverantwoordelijk voor de komst van betaalde gezinszorg, en later voor de oprichting van vrouwenvakscholen.

Erik praat met een van de oprichtsters van de Vrouwenbond, Rens van Ginkel. Het bordje siert het standbeeld van Troelstra, volgens mevrouw Van Ginkel iemand die van evenveel belang was voor mannen als voor vrouwen.