De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

Deel uw herinneringen met De Strijd

Uw verhaal in Mijn verhaal

erikbrommer2 vp

Herinneringen aan de rode familie

De Strijd gaat over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nederland. De serie vertelt over vakbonden en stakingen, over Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Drees en Den Uyl, over partijen en politiek. Maar De Strijd gaat vooral over arbeiders, over mensen. Mensen met verhalen en herinneringen.

Voor zulke verhalen en herinneringen is ook plaats op deze website. Herinneringen aan hoe thuis de eindjes aan elkaar werden geknoopt, aan zingen bij De Stem des Volks, aan de AJC of het ANJV. Aan lessen Esperanto, of de blauwe knoop. Aan boodschappen doen bij de corporatie, aan gezinsplanning, maar ook aan hoe het beter werd, aan de eerste stofzuiger of wasmachine, Aan het Vrije Volk of de VARA, kortom: aan de rode familie.

Niet alle arbeiders waren (en zijn) socialisten. Als u herinneringen heeft aan het arbeidersleven, de armoede, of juist aan de ontwikkeling van de welvaart zonder dat rode familiegevoel te kennen, dan bent u toch van harte welkom om die verhalen te vertellen op deze website.

Als u uw herinneringen wilt delen in de rubriek Mijn Verhaal, dan kunt u úw verhaal mailen aan destrijd@vara.nl of opsturen naar De Strijd, Postbus 175, 1200 AD in Hilversum.