De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

Met dank aan

Het Vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. In lijn daarmere ondersteunt het vfonds, in het belang van de vrede, diverse projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Het vfonds wil daarmee het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het VSBfonds wil daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Het VSB-fondshanteert daarbij vier kernbegrippen: Ontmoeten, participeren, bewustzijn en inspireren.

Fonds21 steunt ambitieuze professionals die de samenleving willen verrijken op het gebied van Jongeren & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Niet alleen financieel, maar ook als betrokken partner en adviseur met oog voor de kansen en uitdagingen van deze tijd. Op het gebied van kunst- en cultuur, en ook op het terrein jongeren en maatschappij.

Stichting Democratie en Media ondersteunt initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere democratische rechtstaat en onafhankelijke media. Belangrijke doelstellingen zijn bestrijding van totalitarisme, bevorderen van de rechtstaat, de pluriformiteit van media, en herdenken van mensen die zich hebben ingezet voor de vrijheid.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis doet onderzoek naar werk en arbeidsverhoudingen in de wereld. Het IISG verzamelt met dat doel archieven en data om onderzoekers te faciliteren. De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de Stichting IISG. Het instituut herbergt diverse bijzondere collecties, onder andere archieven van Marx, Engels, Trotski, Emma Goldman en vele anderen, en ook die van organisaties als Provo, de VVDM, de Rote Armee Fraktion, de vakbeweging en verschillende (linkse) politieke partijen. Voor aflevering 3 van De Strijd is ook gefilmd in het IISG.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa; het instituut bezit ruim 1 miljoen uur aan radio, televisie, film en muziek. De Strijd maakte daar veel gebruik van, en filmde in het NIBG voor aflevering 5: De Arbeidersomroep.

Spaarnestad Photo is met twaalf miljoen foto's het grootste fotoarchief van Nederland op het gebied van pers- en documentaire fotografie.

Historisch Centrum Overijssel

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Stadsarchief Amsterdam

Erfgoed Leiden en Omstreken

 

Musea in De Strijd

Museum het Schip in Amsterdam

Aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan drie monumentale volkswoningbouwcomplexen van Michel de Klerk. Het meest expressionistische blok wordt in de volksmond Het Schip genoemd  en behoort tot de top van de architectuurstroming De Amsterdamse School uit het begin van de twintigste eeuw. Het museum is gevestigd in Het Schip en toont o.m. het interieur dat Michel de Klerk ontwierp voor het voormalig postkantoor, een originele woning met inrichting uit de jaren 20 en men krijgt een inzicht in het beroemde torentje! Zowel de sociale geschiedenis als de vormtaal van de architectuur en de gebruiksvoorwerpen in de stijl van de Amsterdamse School zijn onderdeel van de presentatie. De Strijd maakte hier opnames van een krotwoning (te zien in aflevering 1: De Fabriek) en in het postkantoor (te zien in aflevering 9: Drees en Den Uyl).

Gemeentemuseum Helmond

Het gemeentemuseum Helmond herbergt, naast een afdeling moderne kunst en een afdeling gewijd aan de lokale historie, een grote collectie internationale beeldende kunst die wordt tentoongesteld onder de naam Mens & Werk. Het industriële verleden van Helmond ligt aan de basis van deze collectie, die bestaat uit schilderijen, foto's, tekeningen, bladen grafiek, beelden, klein zilver, affiches, boek- en tijdschriftillustraties en glas-in-loodramen. De collectie telt ongeveer 1500 kunstwerken van bekende Nederlandse, Europese en Amerikaanse kunstenaars die bewust kozen voor het weergeven van dit onderwerp. De meeste kunstwerken dateren van de 19de eeuw tot nu. De Strijd filmde hier het schilderij Misère van Heijenbrock, dat een (hoofd-)rol speelt in aflevering 2: De Staking.

Het Domela Nieuwenhuis Museum, Heerenveen

Het Domela Nieuwenhuis Museum bestaat uit vier ruimtes met ieder een geheel eigen sfeer en thematiek. Domela’s privéleven staat centraal in zijn –nagebouwde- studeerkamer, zijn bibliotheek biedt plaats aan een groot deel van de meer dan 20.000 boeken die hij bezat. Ook een deel van zijn vele brieven wordt hier bewaard. Aandacht voor Domela’s openbare leven is er in de vergaderzaal, waar veel originele documenten worden bewaard, van manuscripten van zijn hand tot aan hem gerichte scheldbrieven. In de herberg tenslotte is aandacht voor de mythevorming rond de politicus, die in Friesland “Us ferlosser” werd genoemd. De Strijd maakte hier opnames voor aflevering 3: De revolutie.

Museum Huis Van Gijn in Dordrecht

Het museum is het voormalige woonhuis van de bankier en verzamelaar Simon van Gijn, en bevat originele interieurs uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Er is veel informatie te vinden over de leefwijze van de bewoners, en het museum biedt onderdak aan Van Gijns verzamelingen. Van prenten, wapens en schepen tot meubels, zilver, keramiek en speelgoed. De Strijd filmde hier voor aflevering 8: De arbeidersvrouw.

Letterkundig Museum, Den Haag

De collectie van het Letterkundig Museum omvat alles wat te maken heeft met het werk en persoonlijke leven van schrijvers. Meer dan 7.000 Nederlandse schrijvers en illustratoren zijn vertegenwoordigd in het museum, met bij elkaar ruim drie strekkende kilometer documenten en objecten, waaronder circa 1,7 miljoen brieven, 225.000 manuscripten, 60.000 foto’s, 2.700 geschilderde en getekende schrijversportretten en 55.000 kinderboekenillustraties.In aflevering 1 van De Strijd, De Fabriek, vindt Erik hier het manuscript van Cremers Fabriekskinderen.